Coord. Elena Rodica Colta – Cultura tradiţională euroregională în context actual – Patrimoniul material / imaterial – modalităţi de conservare şi promovare – Lucrările simpozionului de la Arad din 20-21 iunie 2013 – Editura Etnologică, Bucureşti 2014